666

by KarinJosefina

6661

När Hin Håle själv börjar använda sociala medier
i sin marknadsbearbetning är apocalypsen nära.

………..

The dark side has just found out about micro blogs.
Beware, the end is near.